Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Handelsbetingelser ved køb af familie kort

Aftaler indgås med Kalvslund Borgerforening (cvr. nr. 30107322)

Medlemskab

Et medlemskab er frivilligt og gælder for ét kalenderår ad gangen. Årskontingent for medlemskab faktureres til eksisterende medlemmer via MobilePay-anmodning hvert år i januar måned til den gældende kontingentsats.

Kontingentet skal indbetales ved modtagelse af anmodningen.

Hvis indmeldelse sker i løbet af kalenderåret, beregnes og faktureres et forholdsmæssigt beløb på minimum halvdelen af det normale kontingent.

Udmeldelse

Udmeldelse kan ske til enhver tid via e-mail-formularen på hjemmesiden: www.kalvslund.dk/familiekort-udmeldelse/. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke, selv hvis udmeldelsen sker i løbet af kalenderåret. Manglende betaling af kontingent efter evt. rykker betragtes som udmeldelse.

Ved udmeldelse skal den udleverede brik til hallen tilbageleveres hurtigst muligt. Hvis dette ikke sker, vil brikken blive deaktiveret, og du vil blive faktureret for brikken.

Adgang

Medlemskab giver ubegrænset adgang til hallens faciliteter, når de er ledige. Faciliteterne kan ikke benyttes, når de er reserveret i hallens kalender. Medlemmer har adgang til hallen døgnet rundt.

Efter tilmelding til familie kort skal du aftale med Else-Marie om afhentning af brikken, der giver adgang til hallen.

Regler

  • Alle redskaber skal ryddes op efter brug.
  • Der må kun bruges indendørs sko, der ikke efterlader sorte streger i hallen.
  • Alle redskaber i redskabsrummet, der ikke er fastlåst med kæde, må frit benyttes.
  • Hallens faciliteter skal efterlades opryddede og pæne.
  • Mad og drikke må kun indtages på første sal i det dertil indrettede område.

Betingelserne blev sidst opdateret den 10-05-2024